Bộ tộc phụ nữ cững bức đàn ông
11:48 pm, 2017-03-19

Papua New Guinea là một quốc gia độc lập ở châu Đại Dương rộng gần 500 ngàn km2. Dân số Papua New Guinea chỉ có 5 triệu người,nhưng có hơn 850 ngôn ngữ thổ dân.

DMCA.com Protection Status